div>
 
 
 

Урок - гра 8 кл

Автор: irinanikonchuk опубліковано: 29 січня 2009, переглядів: 11806

3
Урок – гра „Найкращий знавець фізики” 8 (10) клас

Тема: Узагальнення і систематизація знань про електричні та магнітні явища.

Мета: повторити основні поняття, закони і формули з тем „Електричні та магнітні явища”; розвивати інтерес учнів до знань предмета, бажання знати більше і ліпше, розвивати вміння учнів орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, швидко і точно знаходити єдину і правильну відповідь.

Методичні рекомендації: про форму проведення цього уроку оголосити заздалегідь; ознайомити учнів з етапами уроку і приблизними переліком деяких запитань; підібрати питання по темам „Електричні та магнітні явища”.

Необхідне обладнання: картки з завданнями; вимірювальні прилади (амперметр, вольтметр); прилади для складання електричного кола (амперметр, вольтметр, лампочка, реостат, вимикач).

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

ХІД УРОКУ

1. Організація класу.
- привітання
- відмітити відсутніх
2. Гра „Найкращий знавець фізики”

Слово вчителя

Епіграф Фізика – це ємність слова!
Фізика для нас – не просто звук!
Фізика – опора і основа
Всіх без виключення наук.

Справді, фізика — це дивна наука, адже вона допомогла зрозуміти безліч явищ і закономірностей світу. Фізика — не єдина наука про неживу природу. Природу також вивчають хімія, астрономія, геологія, географія. Але в їх основі лежить те, що вивчає фізика, яка допомогла людям опанувати потужну техніку. Знання законів фізики дає можливість пояснити минуле, оскільки закони природи в минулому були такі самі, як і сьогодні,— прогнозувати майбутнє.
Своїми знаннями про Всесвіт ми дякуємо: Архімеду, Галілео Галілею, Ісааку Ньютону, Михайлові Ломоносову, Шарлю Огюстену Кулону, Георгу Симону Ому, Алессандро Вольту, Блезу Паскалю, Анре Марі Амперу, Майклу Фарадею, Дмитрові Менделєєву, Альберту Ейнштейну, Костянтину Ціолковському, Ернесту Резерфорду і багатьом іншим ученим, що зробили вагомий внесок у розвиток цієї науки.

Сьогодні ми проведемо незвичайний урок, а урок–гру „Найкращий знавець фізики”. На якому перевіримо як ви засвоїли основні поняття, закони і формули з вивчених тем „Електричні та магнітні явища”. А хто з вас найкраще знає фізику, покаже гра. Бажаю кожному з вас успіхів і перемоги. Отже, розпочинаємо гру! Хай щастить вам!
Поділимо клас уявно на 3 команди.

ЕТАП 1 „Аналіз вивченого матеріалу”

Слово вчителя: Розділи „Електричні і магнітні явища” ми вивчали протягом багатьох уроків. І зараз ми перевірити, що ви вивчили і чому навчилися?
Я даю можливість першій команді (першому ряду) розповісти у стислій формі про те, що вивчалося у розділі „Електричні явища”. На підготовку дається 2 хвилини.
Друга команда у стислій формі розповість про те, що вивчалося у розділі „Магнітні явища”.
А третя команда буде виправляти помилки та доповнювати розповіді кожної команди.

Розповіді команд.


ЕТАП 2 „Слабка ланка”
Дати відповідь на запитання.
Запитання задаються кожній команді по черзі, якщо команда не дає відповіді на питання, то відповідь на нього дає інша команда.

1. Як називають частинку, яка входить до складу атомного ядра і не має заряду? (Нейтрон.)
2. Як називають напрямлений рух електричних зарядів?
(Струмом.)
3. Які існують види зарядів?
(Позитивні, негативні.)
4. Чим передається дія одного заряду на інший?
(Електричним полем.)
5. Як називають позитивно заряджену частинку, що входить до складу ядра атома?
(Протон.)
6. Які частинки створюють струм у металевих провідниках?
(Вільні електрони.)
7. Яку фізичну величину вимірюють амперметром?
(Силу струму.)
8. Я ку фізичну величину вимірюють вольтметром?
(Напругу.)
9. Одиницею вимірювання якої фізичної величини є 1 кВ?
(Напруги.)
10. Як називається основна одиниця вимірювання кількості теплоти?
(Джоуль.)
11. Назвіть основну одиницю вимірювання потужності електричного струму.
(Ват)
12. Основною одиницею вимірювання сили струму є: 1 мА, 1 А чи 1 кА?
(1 А.)
13. Роботу електричного струму вимірюють у джоулях чи ватах?
(Джоулях.)
14. Як називається одиниця вимірювання заряду?
(Кулон.)
15. Яке призначення має електроскоп?
(Він служить для виявлення заряджених тіл.)
16. Яку роль відіграє реостат в електричному колі?
(Він змінює силу струму в колі.)
17. Як називається прилад, що вимірює роботу електричного струму у вашій квартирі?
(Електролічильник.)
18. Скільки полюсів має підковоподібний магніт?
(два)
19. Якщо розпилити магніт навпіл, скільки полюсів він буде мати?
(два)
20. Яким правилом треба скористатися, щоб визначити напрям ліній магнітного поля?
( правило правої руки)
21. Як можна довести, що навколо провідника зі струмом існує магнітне поле? (піднести магнітну стрілку до провідника зі струмом)
22. Як позначаються полюси магніту?
(Північний N, південний S)
23. Що можна визначити за правилом лівої руки?
(силу Ампера, яка діє на провідник зі струмом у магнітному полі)
24. Як поводять себе однойменні заряди?
(відштовхуються)
25. Як поводять себе різнойменні полюси магніту?
(притягуються)
26. Яка ще є одиниця вимірювання роботи сили струму?
(кіловат за годину)
27. Про зв’язок яких електричних величин ідеться в законі Ома для ділянки кола?
(сила струму, напруга, опір)


ЕТАП 3 „Чи знаєш ти закони і формули”

Заповнити таблицю, та сформулюй закон або означення до даної величини

Назва Позначення Формула Одиниці розмірності

ЕТАП 4 „Розв’язування задач”

Слово вчителя: По одному учню з кожної команди вибираємо для розв’язування задач на дошці.

Задача 1. Під час зарядження акумуляторної батареї протягом 2 год було витрачено 0,24 кВт∙год енергії. Визначити силу струму, якщо зарядження проходило під напругою 24 В. (відповідь 5 А)

Задача 2. У класній кімнаті ввімкнено паралельно 6 електролампочок з опором спіралі 240 Ом кожна. Скільки теплоти вони виділяють протягом 45 хв горіння, якщо напруга в мережі 220 В. (відповідь 3267 кДж)

Задача 3. Визначте коефіцієнт корисної дії нагрівача електрочайника , якщо за 5 хв він нагріває 1,5 л води від 20 0С до 100 0С, споживаючи силу струму 10 А при напрузі 220 В. Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг∙ К). (відповідь 76 %)ЕТАП 5 „Фізична анаграма”

Поки учні біля дошки розв’язують задачі ви відгадайте анаграму

АНАШ МАКАНОД ПОРЕМЕЕЖ ОБ ИМ КАРАЙНА ІЩ

(наша команда переможе бо ми найкращі)


ЕТАП 6 „Розгадування кросворда”

Команда, яка перша справилась із завданням попереднього етапу відповідає на перше запитання, друга команда на друге запитання і т.д.
Кросворд 1Після кросвордів перевіряємо розв’язання задач.
ЕТАП 7 „Чаклуни”

Всім командам роздається комплект приладів.
Завдання 1. Накреслити схему і скласти електричне коло з джерела струму, лампочки кишенькового ліхтарика, амперметра і вольтметра.
Завдання 2. За показами вимірювальних приладів визначити опір , потужність, та кількість виділеної енергії за 5 хв роботи лампи.


ЕТАП 8 „Дай правильну відповідь”

Слово вчителя: Усім учасникам гри роздано однакові картки, де по вертикалі позначені номери запитань, а по горизонталі – варіанти відповідей.

Завдання: Вам необхідно поставити значок у тій клітинці, над якою розміщений номер правильної відповіді. Наприклад, ви вважаєте, що на перше (1) запитання правильна відповідь — варіант II, на друге (2) запитання — варіант IV, на (3) — варіант І і т. д. (мал. 1).
Прізвище учня
№ А Б В Г
1 X
2 X
3 X
Мал. 1.
Уважно читайте питання та вибирайте правильну відповідь.

Запитання

1. Що означає грецькою мовою «янтар»?
(Електрон.)
А. Протон. Б. Електрон. В. Нейтрон. Г. Інша відповідь.

2. Яка з цих частинок має позитивний заряд?
(Протон.)
А. Атом. Б. Електрон. В. Нейтрон. Г. Протон.

3. Скільки протонів у ядрі Гідрогена?
(Один.)
А. Один. Б. Два. В. Три. Г. Чотири.

4. Що з наведених прикладів не є джерелом електроенергії?
(Електрична лампочка.)
А. Гальванічний елемент. Б. Акумулятор.
В. Електрична лампочка. Г. Термоелемент.

5. Назвіть одиницю вимірювання сили струму.
(Ампер.)
А. Джоуль. Б. Кулон. В. Ампер. Г. Вольт.

6. Скільком амперам дорівнює один міліампер?
(0,001 А.)
А. 1000 А. Б. 100 А. В. 0,01 А. Г. 0,001 А.

7. Котра із формул виражає закон Ома?
( )
А. Б. В. Г.

8. Як взаємодіють між собою різнойменні полюси магніту?
(Притягуються.)
А. Притягуються. Б. Відштовхуються. В. Не взаємодіють.

9. Які дії електричного струму спостерігаються при пропущенні струму через металевий провідник?
(нагрівання і магнітна дія)
А. Тільки нагрівання. Б. Нагрівання і хімічна дія.
В. хімічна і магнітна дія. Г. Нагрівання і магнітна дія.

10. Найменша частинка простої речовини:
(атом)
А. Атом. Б. протон В. електрон. Г. нейтрон.

11. Чим вимірюють силу струму в колі?
(Амперметром)
А. Амперметром; Б. вольтметром; В. ватметром Г. омметром.

12. Як називається котушка зі струмом із залізним сердечником?
(Електромагніт)
А. Електромагніт; Б. генератор; В. трансформатор; Г. конденсатор.

13. Назвіть одиницю електричного опору:
(ом)
А. ампер; Б. ом; В. ом/метр; Г. ват.

14. У яких одиницях вимірюють роботу електричного струму?
(джоуль)
А. джоуль; Б. ньютон; В. ленц; Г. ом.

15. Одиниця напруги:
(вольт)
А. вольт; Б. ом; В. кулон; Г. ват.

16. Як вмикають вольтметр в електричне коло?
(паралельно)
А. Паралельно; Б. послідовно; В. через опір; Г. через конденсатор.

17. Навколо чого існує магнітне поле?
(навколо провідника зі струмом)
А. Навколо нерухомого заряду; Б. навколо будь-якого провідника;
В. навколо провідника зі струмом; Г. навколо електрона.

18. Скільки існує полюсів магніту?
(два)
А. Один. Б. Два. В. Три. Г. Жодного.

Взаємоперевірка
Учні міняються своїми роботами та перевіряють роботи сусіда, кожну відповідь оцінюючи по 1 балу.ЕТАП 9 „Розв’язування задачі всім класом”

Перед розв’язуванням задачі нагадати закони послідовного та паралельного з’єднання.
ЕТАП 10 „Відгадай ребус”

Кожній команді дається папір на якому є ребуси пов’язані з фізикою.

(Опір.) (1 Вт
3. Підсумок.

Оголошення результатів та нагородження переможців.

Та команда, що перемогла встає у коло та тримає у руках посудини з водою, один учень встає в середину і тримає над головою запалену свічку. Учні ходять по колу. Подорож називається „Навколо світу під водою”


4. Домашнє завдання: Повторити § 21 – 48 (Коршак)

Категорія: Матеріали для уроків » Уроки в 8 класі

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватись або увійти на сайт під своїм іменем.
<
 • публікацій: 0
 • коментарів: 0
 • ICQ: --
1 лютого 2009 07:27

tomskala

 • Група: Гості
 • Реєстрація: --
 
такое любого заинтересует, автору спасибо

<
 • публікацій: 0
 • коментарів: 0
 • ICQ: --
26 липня 2009 01:04

lenooook

 • Група: Гості
 • Реєстрація: --
 
Урок интересный, спасибо его автору

<
 • публікацій: 0
 • коментарів: 0
 • ICQ: --
13 лютого 2011 04:02

bleskiv

 • Група: Гості
 • Реєстрація: --
 
Дійсно , досить цікаво.

Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі в даній статті.